O nás

Primárně se zaměřujeme na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Naše chráněná dílna se primárně zaměřujeme na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Pracovní uplatnění u nás nacházejí lidé s tělesným, smyslovým, mentálním i kombinovaným znevýhodněním a osoby s duševním onemocněním. 

Spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi, zveme jejich zástupce k nám do provozů a ukazujeme jim jednotlivé činnosti, která zajišťují naši pracovníci. Tímto způsobem dokážeme lépe vytvořit představu o náročnosti práce a lépe se pracovníkům neziskových organizací vybírají vhodní kandidáti na dané pozice.

Snažíme se o individuální přístup ke každému zaměstnanci. Nabízíme variantní délku pracovní doby, různorodou činnost s odstupňovanou zátěží a náročností. Chceme ode všech vědět, jestli jim práce vyhovuje, nebo nechtějí zkusit něco jiného. Nevyhovující práce není žádné komplikace, ale naopak chceme, aby každý věděl, že správně zvolená práce a spokojený zaměstnanec je náš cíl. Každý zaměstnanec si přináší svůj příběh a naším cílem je maximálně vyhovět představám a schopnostem každého jednotlivce. Tento přístup dává naší práci smysl a současně radost, když tento přístup nese své ovoce.

Rozsah nabízené práce je rozmanitá. Od administrativních činností, náboru nových pracovníků, přes úklidové práce (různé druhy činností a prostor pro úklid), po řízení skladového hospodářství a montážní a kompletační práce s větší náročností na zručnost. Všichni zájemci mají možnost výběru na zkoušku a v případě potíží volíme jiný druh činnosti.

„Zásady, kterými se řídíme“

  • sociální přístup
  • ekonomické hledisko
  • zaměstnávání lokálních zájemců o práci

NAŠE VIZE

Tato dílna je založena na principu inkluze, což znamená, že každý jednotlivec, bez ohledu na jeho schopnosti a omezení, je vítán a plně zapojen do všech činností.

Chráněná dílna vytváří prostředí, které podporuje a rozvíjí schopnosti a dovednosti jednotlivců. Díky tomu mohou lidé s handicapem překonávat své vlastní bariéry a dosahovat svých cílů. Zároveň vytvářet vztahy a přátelství mezi lidmi umožňuje s různými zdravotními a mentálními potřebami.

Naše chráněná dílna byla založena za účelem zařazovaní lidí s různými handicapy do společnosti a na trh práce. Hlavním cílem bylo od počátku pomoci jak na straně případných zaměstnanců tak i poskytnutí možnosti zaměstnavatelům.

Naším krédem je rychlost, profesionalita a maximální odbornost při vykonávání různých typů prací. Naši klienti dokáží pomoci s drobnou administrativou, balícími službami i drobným úklidem.

– Petr Matuška, Provozní ředitel CH R D